Klinefelter.cz jsou amatérské webové stránky, které jsem stvořila během let 2018 a 2019 ve svém volném čase.

O Klinefelterův syndrom jsem se začala intenzivně zajímat kvůli svému partnerovi, u nějž odborné vyšetření nakonec genetickou odchylku neprokázalo. Syndromy související s chromozomy X a Y mě však nepřestaly fascinovat a staly se na dlouhou dobu mým vyhraněným zájmem.

Připadalo mi, že na českém internetu chybí obsáhlejší a samostatné stránky o tomto tématu. Pokusila jsem se je vytvořit alespoň v rámci svých možností - s tvorbou webu mám jen minimální zkušenosti a nejsem odborník na genetiku ani lékař. Čerpala jsem především ze zahraničních zdrojů a vědeckých článků.

Přála bych si, aby tyto stránky byly někomu prospěšné a užitečné. Nemohou však nahradit lékařskou péči.
Pokud řešíte jakýkoli problém v souvislosti s Klinefelterovým syndromem, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Ráda bych také umožnila lidem s Klinefelterovým syndromem vzájemné setkávání. Věřím, že se to podaří, navzdory zdravotním obtížím, s nimiž se dlouhodobě potýkám.

Čtyřlístek

Vždy jsem ráda sbírala čtyřlístky a rozdávala je lidem pro štěstí.

Čtyřlístek mi připomíná Klinefelterův syndrom. Jeden lístek navíc - jeden chromozom navíc :)

Všem Vám tedy přeji hodně štěstí.

alnea.tamira@seznam.cz
Home


Copyright © 2018-2020 alnea.tamira